När informationen inte räcker…

Via informationen får vi kunskapen och förståelsen. De första av våra frågetecken rätas ut. Kvar finns ofta känslorna. Skam, skuld, ilska och ensamhet präglar ofta en anhörigs vardag. Ibland kan dessa känslor påverka oss för mycket och på ett negativt sätt. En del får beteenden som inte alltid är önskvärda. Kanske vi inte har så många att prata om allting med? Kanske några har lämnat efter det som inträffat? Känner du att du behöver stöd, hjälp och vägledning av någon som har erfarenhet av det du går igenom? Som har utbildningen som krävs för att guida dig igenom denna resa? Vi har ett nära sammarbete med både Anhörigterapeuter och Psykoterapeuter som arbetar både via länk och personliga möten. För vidare information: info@anhorig.se