Häkten och Anstalter

Här kommer snart information om olika häkten och anstalter att finnas. Tillsvidare sök häkte här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/hakte/vara-hakten/

För anstalt: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/vara-anstalter/