Vanliga frågor

Varför svara inte häktet om min nära är där eller inte?

Häkte och anstalt får inte berätta om en person är hos dem eller inte. ”Vi kan varken bekräfta eller förneka om personen finns här”, är ofta ett svar man som anhörig får pga av sekretessen. Oftast är ett samtal från en advokat det första svaret på vad som har hänt och vart ens nära befinner sig, vilket oftast sker någon dag efter gripandet.

Hur gör jag med ekonomin?

När en nära rycks ifrån vardagen och familjen uppstår ett tomrum på flera sätt. Kanske saknar familjen nu en försörjare, en som haft största delen av ansvaret? De ekonomiska frågorna brukar vanligen komma efter den första vågen av frågetecken har rätats ut. Vad som generellt gäller finner du här: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/ekonomiskt-bistand/ekonomiskt-bistand-for-privatpersoner/

Här kan göra en provberäkning om du uppfyller kraven för bistånd: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand/

Det kan behövas en fullmakt för att du ska få kontroll över ekonomin. En del banker har en egen fullmakt, vanligast är denna: https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/fullmakt-vid-bankaerenden/

Swedbank: https://www.swedbank.se/privat/juridiska-tjanster/fullmakter.html

Prata med den förordnade advokaten, hen hjälper dig att få den påskriven.

Att begränsa utgifterna kan vara bra generellt. Bil, parkering, olika streamingtjänster, telefon abonnemang etc kan behövas ses över för att hålla kostnaderna nere.

Vad kan jag göra, hur kan jag få kontakt?

Häkten kan ha lokala bestämmelser, se därför information för specifikt häkte. Vad som uppskattas av många är vykort, brev (Brevgranskning av åklagare förekommer) Sudoko och korsord. En intagen på häkte får 90kr i veckan att handla för via sk ”kiosklista” som har ett begränsat urval av tobak och godis etc. Det går ej att skicka pengar eller andra varor till en häktad. Däremot går det att skicka frimärken. Vissa häkten tillåter privata kläder så som underkläder, overallbyxor och strumpor etc. Tänk på att svarta plagg ibland inte accepteras pga att det liknar vårdarnas kläder. Vissa häkten tillåter bärbara CD-spelare, hörlurar (In-ear) laddningsbara batterier och laddare (Ej laddare med sladd).

Hur är det i en cell?

Att sitta häktad är en stark psykisk påfrestning för en individ. Många kan ha svårt att komma till ro i den nya tillvaron. En främmande miljö där de grundläggande behoven är svåra att tillgodose själv, en intagen är helt utlämnad till vårdarna. Mat ges 3 gånger om dagen, dusch varannan dag och 1 tim promenad i enskild rastgård, sk ”tårbit” varje dag och varannan dag 1 tim tillgång till motionsband eller crosstrainer är det som ges. Sjukvård, präst eller imam finns vid behov. Många intagna har svårt att få till sömnen, även den blir ett bristbehov. TV finns i varje cell (om inte restriktionerna säger något annat) och det går att låna böcker via bibliotekarier som besöker häktet. Besök en cell: https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/gor-ett-virtuellt-besok/

Får man besöka en häktad?

Ja, det går att besöka en häktad. Men det är inget som Kriminalvården ansvarar för utan Polisens utredare av ärendet beslutar om besök. De flesta häkten har speciella besöksrum för de intagna som har barn, dessa är barnvänligt inredda. Barnperspektivet är något som myndigheter är skyldiga att ta hänsyn till efter som att Sverige antog FNś barnkonvention 2020. Behöver du stöd och vägledning gällande barn till intagen, kontakta: www.bufff.se

Vart kan jag vända mig?

Många kommuner arbetar idag med anhörigstöd i olika former. Kontakta din kommun för att se vad som erbjuds i just ditt område.

Se din kommun: https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/kommunerlista.1246.html

Föreningen Anhörig till intagen i häkte eller anstalt (AHA) kommer under hösten 2022 att ge föreläsningar av Intagenperspektivet. Föreläsning ges av fd intagen tillsammans med kriminalvårdare där de berättar om livet innanför murarna i de olika säkerhetsklasserna, psykologiska försvarsmekanismer, ångesthantering, programverksamhet och verkställighetsplanering etc.

Målsättning är att i de områden behovet finns starta anhöriggrupper. Där anhöriga till intagna kan dela med sig av sina tankar, känslor och kunskap. Finns behovet i ditt område? Är du intresserad av att starta en grupp? Vi hjälper dig igång, besök oss på sociala medier!