Rättegång, hur går det till?

Brottmålsrättegångar ser oftast likadana ut. Här kan du läsa mer om vad som händer under rättegången och i vilken ordning.

En huvudförhandling är det som i dagligt tal kallas för rättegång.

Inledningen av huvudförhandlingen:

Målet ropas på

Ordförande inleder

Den tilltalade får svara om åtalspunkterna

Åklagaren berättar mer om brotten

Förhören

Eftersom rätten bara får döma utifrån det som sagts under rättegången räcker det inte att vittnesmål finns nedskrivna, exempelvis i polisförhören. De vittnen som åklagaren och försvaret tycker är viktiga måste därför höras igen under rättegången.

Förhör med målsäganden

Förhör med den tilltalade

Förhör med vittne

Avslutning av förhandlingen

Genomgång av den tilltalades personliga förhållanden

Åklagaren slutför talan

Försvaret slutför talan

Rätten överlägger och meddelar dom. Ibland kan dom meddelas senare.

Källa: https://www.domstol.se/amnen/brott-och-straff/sa-gar-en-rattegang-till/huvudforhandlingen/